/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Charmels.jouwweb.nl

pdf_virus

Virusverhaal

Virus 

Een virus is een stukje erfelijk materiaal, ingesloten in een omhulsel van eiwit. Het erfelijk materiaal bestaat uit DNA dawel RNA, dat een cel binnendringt en deze cel als het ware de opdracht geeft dit te reproduceren.

Er bestaan grote hoeveelheden virussen. Een betrekkelijk zeldzame vorm is het “Charmokokkenvirus”, ook wel bekend als “Charmevirus”. Het Charmokokkenvirus is een enkelstrengs positief RNA virus, wat direct infectueus is. De capside van het Charmokokkenvirus is een eicosaëder van 95 tot 105 nanometer, bestaande uit 162 hexagonale capsomeren.

Tot op heden hebben wetenschappers het Charmokokkenvirus slechts op één plaats op aarde weten te isoleren, te weten het buurtschapje Champgault, bij Coullons in Frankrijk. Mensen die op het expressie- en theaterlandgoed hun Charmeweek beleven, lopen het risico besmet te raken met het Charmokokkenvirus; wetenschappers spreken van een incidentie van ruim 80 op de 100 deelnemers. Het risico op besmetting kan worden afgelezen op de curve van Odink, welke gebaseerd is op de kreativiteitstheorie.

De incubatietijd van het virus bedraagt 1 tot 5 dagen. Bij mensen die in een eerder stadium zijn blootgesteld aan factoren die beschreven staan in de kreativiteitstheorie, zal de incubatietijd beduidend korter zijn. Het Charmokokkenvirus kan iedereen treffen, maar er wordt gewerkt aan een wetenschappelijk model waarin kenmerken omschreven worden die de ontvankelijkheid voor het virus vergroten. Er zijn reeds 3 kenmerken aangetoond met een significantie van 0,02 alpha: respectvol, sfeergevoelig en onbevangen.

Eenmaal besmet zal het Charmokokkenvirus levenslang in de gastheer aanwezig blijven, want een behandeling is tot dusver niet gevonden. In wetenschappelijke kringen wordt gediscussieerd of onderzoek naar een behandeling noodzakelijk is; de verschijnselen zijn relatief ongevaarlijk en besmette personen lijken weinig last te ondervinden. Mochten er vragen ontstaan naar aanleiding van dit artikel, kunt u zich wenden tot ondergetekende, of het altijd discreet werkende BBC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Maak een Gratis Website met JouwWeb